MediRaty
Szymon Bryzgalski - ZnanyLekarz.pl
Polityka Prywatno┼Ťci

Klauzula informacyjna dotycz─ůca przetwarzania danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest Stomatologia Rodzinna Szymon Bryzgalski Agata Elias - Bryzgalska S.c., ul. ks. Jana Ga┼éeczki 30, 41-500 Chorzów, NIP: 6272761087, REGON: 382519341.
 2. Administrator wyznaczy┼é Inspektora Ochrony Danych, którym jest __________________. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Administratora mo┼╝liwy jest pod adresem e-mail – iod@stomatologia-chorzow.pl
 3. Dane osobowe przetwarzane s─ů przez Administratora na podstawie Rozporz─ůdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi─ůzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep┼éywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego dalej RODO.
 4. Podane dane osobowe przetwarzane s─ů w celu:
  1. zapewnienia opieki zdrowotnej oraz zarz─ůdzania udzielaniem ┼Ťwiadcze┼ä zdrowotnych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. d, e RODO;
  2. realizacji bie┼╝─ůcej korespondencji oraz ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszcze┼ä lub obrony przed roszczeniami, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
  3. ┼Ťwiadczenia drog─ů elektroniczn─ů us┼éug zwi─ůzanych z korzystaniem z serwisu internetowego Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 5. Podane dane osobowe b─Öd─ů przetwarzane przez okres:
  1. w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu zapewnienia opieki zdrowotnej oraz prawid┼éowego zarz─ůdzania udzielaniem ┼Ťwiadcze┼ä zdrowotnych – do momentu zako┼äczenia udzielania tych ┼Ťwiadcze┼ä;
  2. w przypadku pozosta┼éych danych osobowych - do momentu przedawnienia ewentualnych roszcze┼ä wynikaj─ůcych z przyj─Öcia i obiegu korespondencji.
 6. Dane osobowe mog─ů by─ç udost─Öpniane innym podmiotom, takim jak instytucje pa┼ästwowe, jedynie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 7. Podane dane osobowe nie b─Öd─ů przekazywane do pa┼ästw trzecich.
 8. Osoba, której dane dotycz─ů posiada prawo dost─Öpu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania i prawo do ograniczenia przetwarzania danych, a w zakresie, w którym przepisy prawa nie stanowi─ů inaczej równie┼╝ prawo do ich usuni─Öcia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
 9. Osoba, której dane dotycz─ů posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna, i┼╝ przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.
 10. Dane osobowe nie b─Öd─ů przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym równie┼╝ w formie profilowania.


Pliki cookies

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny ┼╝adnych informacji, z wyj─ůtkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowi─ů dane informatyczne, w szczególno┼Ťci pliki tekstowe, które przechowywane s─ů w urz─ůdzeniu ko┼äcowym U┼╝ytkownika Serwisu i przeznaczone s─ů do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawieraj─ů nazw─Ö strony internetowej, z której pochodz─ů, czas przechowywania ich na urz─ůdzeniu ko┼äcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczaj─ůcym na urz─ůdzeniu ko┼äcowym U┼╝ytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskuj─ůcym do nich dost─Öp jest Stomatologia Rodzinna Szymon Bryzgalski Agata Elias - Bryzgalska S.c., ul. ks. Jana Ga┼éeczki 30, 41-500 Chorzów, NIP: 6272761087, REGON: 382519341.
 4. Administrator mo┼╝e przetwarza─ç dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzaj─ůcych z serwisu internetowego w nast─Öpuj─ůcych celach:
  1. identyfikacji Us┼éugobiorców jako zalogowanych w serwisie internetowym i pokazywania, ┼╝e s─ů zalogowani;
  2. zapamiętywania danych z wypełnianych formularzy, ankiet lub danych logowania do serwisu internetowego;
  3. dostosowywania zawarto┼Ťci serwisu internetowego do indywidualnych preferencji U┼╝ytkowników (np. dotycz─ůcych kolorów, rozmiaru czcionki, uk┼éadu strony) oraz optymalizacji korzystania z serwisu internetowego;
  4. prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiaj─ůcych sposób korzystania z serwisu internetowego.
 5. Standardowo wi─Ökszo┼Ť─ç przegl─ůdarek internetowych dost─Öpnych na rynku domy┼Ťlnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Ka┼╝dy ma mo┼╝liwo┼Ť─ç okre┼Ťlenia warunków korzystania z plików Cookies za pomoc─ů ustawie┼ä w┼éasnej przegl─ůdarki internetowej. Oznacza to, ┼╝e mo┼╝na np. cz─Ö┼Ťciowo ograniczy─ç (np. czasowo) lub ca┼ékowicie wy┼é─ůczy─ç mo┼╝liwo┼Ť─ç zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak mo┼╝e to mie─ç wp┼éyw na niektóre funkcjonalno┼Ťci serwisu internetowego (przyk┼éadowo niemo┼╝liwym mo┼╝e okaza─ç si─Ö przej┼Ťcie ┼Ťcie┼╝ki Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia z uwagi na niezapami─Ötywanie Produktów w koszyku podczas kolejnych kroków sk┼éadania Zamówienia).
 6. Ustawienia przegl─ůdarki internetowej w zakresie plików Cookies s─ů istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez ten serwis internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda mo┼╝e by─ç równie┼╝ wyra┼╝ona poprzez ustawienia przegl─ůdarki internetowej. W braku wyra┼╝enia takiej zgody nale┼╝y odpowiednio zmieni─ç ustawienia przegl─ůdarki internetowej w zakresie plików Cookies.
 7. Szczegó┼éowe informacje na temat zmiany ustawie┼ä dotycz─ůcych plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przegl─ůdarkach internetowych dost─Öpne s─ů w dziale pomocy przegl─ůdarki internetowej oraz na poni┼╝szych stronach (wystarczy klikn─ů─ç w dany link):
 8. Administrator mo┼╝e korzysta─ç w serwisie internetowym z us┼éug Google Analytics oraz Universal Analytics dostarczanych przez firm─Ö Google Inc. Us┼éugi te pomagaj─ů Administratorowi analizowa─ç ruch w serwisie internetowym. Gromadzone dane przetwarzane s─ů w ramach powy┼╝szych us┼éug w sposób zanonimizowany (s─ů to tzw. dane eksploatacyjne, które uniemo┼╝liwiaj─ů identyfikacj─Ö osoby) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu serwisem internetowym. Dane te maj─ů charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawieraj─ů cech identyfikuj─ůcych (danych osobowych) osoby odwiedzaj─ůce stron─Ö serwisu internetowego. Administrator korzystaj─ůc z powy┼╝szych us┼éug w serwisie internetowym gromadzi takie dane jak ┼║ród┼éa i medium pozyskania odwiedzj─ůcych serwis internetowy oraz sposób ich zachowania na stronie serwisu internetowego, informacje na temat urz─ůdze┼ä i przegl─ůdarek z których odwiedzaj─ů stron─Ö, IP oraz domen─Ö, dane geograficzne oraz dane demograficzne (wiek, p┼ée─ç) i zainteresowania.
 9. Mo┼╝liwe jest zablokowanie w ┼éatwy sposób przez dan─ů osob─Ö udost─Öpniania Google Analytics informacji o jej aktywno┼Ťci na stronie Sklepu Internetowego - w tym celu mo┼╝na zainstalowa─ç dodatek do przegl─ůdarki udost─Öpniany przez firm─Ö Google Inc. dost─Öpny tutaj:https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl
MediRaty